Ansattoversikt


Andre offentlige tjenester

Ansatte i avdelingen Andre offentlige tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
483 80 862

Postadresse: Aure Frivilligsentral, Aurdalsvegen 21, 6690 Aure

70 11 87 00
464 24 400 452 92 001

91173078

55 55 33 33
71 57 52 55

Fosnagata 13
6509 Kristiansund

Vakttelefon 71 64 84 00

Aure Arena

Ansatte i avdelingen Aure Arena
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder Aure Arena 918 82 551
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260

Aure barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Aure barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Aure barne- og ungdomsskole: 975283755

917 01 908
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
911 68 385
911 87 891
911 55 752
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer og kulturskolelærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 970 71 655
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Assistent 911 60 482
Lærer 915 21 410
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Undervisningsinspektør Aure ungdomsskole 979 76 114
Fagarbeider 911 60 482
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352 911 60 482

ABUS mandag, onsdag og torsdag til kl 11.30.

Tlf: 91 16 04 82

Økonomiavdelinga tirsdag, fredag og torsdag etter kl 11.30.

Tlf: 91 34 73 52

Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Assistent 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Assistent 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Undervisningsinspektør Aure barneskole 990 41 009
Fagarbeider 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer
Lærer 911 60 482
Assistent 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482

Aure kulturskole

Ansatte i avdelingen Aure kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer, kulturskolelærer
Musikklærer
kulturskolelærer
Fungerende kulturskolerektor 918 82 551
Lærer, kulturskolelærer
Barne- og ungdomsarbeider, kunstlærer i kulturskolen
Danselærer

Aure legekontor

Ansatte i avdelingen Aure legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 75 70

 

Legetime, resepter, korte henvendelser: 

Bestill på Helsenorge.

71 64 75 70
Avdelingsleder Aure legekontor 71 64 75 70
Sykepleier
Fastlege 71 64 75 70
Kommuneoverlege 71 64 75 70

Aure sentrumsbarnehage

Ansatte i avdelingen Aure sentrumsbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Assistent 918 01 655
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Barnepleier 918 20 105
Pedagogisk leder på dispensasjon 917 97 385
Pedagogisk leder 917 97 385
Førskolelærer 917 97 385
Fagarbeider 918 01 655
Lærling 918 01 655
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Lærling 917 97 385
Lærling 918 20 105
Assistent 917 97 385
Assistent 918 20 105

Barnehagestyrere

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 980 63 114
Styrer 452 81 099
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Styrer 900 47 074

Barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
976 01 616

Nettside barnevernvakt

Tilgjengelig:
Hverdager etter 15:30
Hele døgnet på helg og helligdag.
 

Barnevernkonsulent 911 09 076
Barnevernskonsulent 912 47 514
Barnevernleder 488 93 188
Barnevernskonsulent 468 31 675

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 79 818
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118 941 79 818

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
110
71 57 42 50

Ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Feiing

Ansatte i avdelingen Feiing
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 971 26 011
Teamleder feier 952 31 019

Frisklivssentralen

Ansatte i avdelingen Frisklivssentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator og miljøterapeut

Synnøve Follestad har permisjon.

Frisklivskoordinator 948 01 617

Fysioterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysioterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 416 64 060
Fysioterapeut 415 55 052

Telefontid

Kun hverdager mellom klokka 0800-1400

Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker: Tirsdag  mellom 14.00-15.00 Andre hverdager mellom 11.30-12.00 Oddetallsuker: Tirsdag mellom 14.00-15.00

Fysioterapeut Tustna

Permisjon.

Folkehelsekoordinator/Fysioterapeut 902 10 861

Habilitering og demensomsorg

Ansatte i avdelingen Habilitering og demensomsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 74 966
Fagansvarlig for habilitering 913 59 108
Vaktrom sør 476 75 934
948 24 150
Vaktrom nord 948 24 150
913 11 787
Sekretær Solbakkan 941 56 013
913 13 934
Sekretær Habilitering og demensomsorg
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg
Leder habilitering og demensomsorg 480 75 071
913 13 934

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for Aure barne- og ungdomsskole.
Kontaktperson for barneskolen.

Kontorkonsulent 913 12 294
Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Barnevernleder 488 93 188

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for Aure barne- og ungdomsskole.
Kontaktperson for barneskolen.

Helsesykepleier 482 32 443

Helsestasjon og skolehelsetjeneste for Tustna barne- og ungdomsskole.
Jobber mandag, onsdag og torsdag.

Helsesykepleier/Familieveileder 900 31 645

Har skolehelsetjeneste for Aure barne- og ungdomsskole.
Kontaktperson for ungdomsskolen.

Helsesykepleier 948 16 353
Jordmor 900 17 766

Hjelpemiddelsentralen

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddelsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester hjemmetjenesten 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fritidsassistent 979 60 738
Kreftsykepleier 990 86 632
Hanne Beate Mæle
Hjelpepleier 483 80 862
Velferdsteknolog 907 49 144
Konstituert avdelingssykepleier hjemmetjenesten Aure 482 21 743
Leder Hjemmetjenesten 904 15 915
Avdelingssykepleier Tustna 902 75 361
Sekretær 913 10 189

IKT-avdeling

Ansatte i avdelingen IKT-avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT ansvarlig skole 909 57 744
IKT-rådgiver 942 78 000

Kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Saksbehandler oppmåling 913 08 952

Kommunepsykolog

Ansatte i avdelingen Kommunepsykolog
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykolog

Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Driftsoperatør 975 51 565
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing 416 54 152
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289
Renholdsleder 415 96 448
driftsleder Eiendom 902 80 502

Kontaktpersoner landbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118 941 79 818

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Kontaktpersoner skogbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Kontaktpersoner skoler

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 977 38 300
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352 911 60 482

ABUS mandag, onsdag og torsdag til kl 11.30.

Tlf: 91 16 04 82

Økonomiavdelinga tirsdag, fredag og torsdag etter kl 11.30.

Tlf: 91 34 73 52

Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 977 38 300

Kontaktpersoner viltforvaltning

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner viltforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Kultur og næring

Ansatte i avdelingen Kultur og næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118 941 79 818

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 913 09 970
Driftsleder Aure Arena 918 82 551
Fungerende kulturskolerektor 918 82 551
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260
Rådgiver kultur og næring 977 03 246

Lønn

Ansatte i avdelingen Lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler lønn 913 05 887
Saksbehandler lønn 913 05 894

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

 

Enhetsleder NAV 481 32 852

Bostøtte/Boligtilskudd/Startlån

 

spesialsykepleier rus 905 22 736

( 50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV)

412 92 074
Saksbehandler NAV 412 93 711
412 92 682
412 92 538
412 88 049
412 91 343

Nordlandet barnehage

Ansatte i avdelingen Nordlandet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
979 84 366
979 83 433
pedagogisk leder 979 83 433
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Pedagogisk leder 979 84 366
Styrer 900 47 074
Fagarbeider 979 84 366
Barnepleier 979 84 366
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366

Oppvekst og integrering

Ansatte i avdelingen Oppvekst og integrering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Rådgiver Oppvekst og integrering 934 00 879

Oppvekst og integrering - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent/ HTV 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Assistent/tolk
Assistent bosetting 469 07 897
Programrådgiver 905 25 936
Rektor/leder 926 59 214
Rådgiver 912 49 037
Koordinator bosetting 469 07 897

Ansvar for bosetting av flyktninger.

Oppvekst og integrering - Nordlandet skole

Ansatte i avdelingen Nordlandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Nordlandet skole: 997183770

Oppvekst og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent/tolk
Rektor/leder 926 59 214
Lærer 912 49 037
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Rådgiver 912 49 037
Lærer 917 97 385

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler personal 913 05 956
Personalleder 917 23 337

Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Arealplanlegger 913 09 519
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing 416 54 152
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289
Leder plan- og byggesak 913 07 620
Renholdsleder 415 96 448
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Saksbehandler oppmåling 913 08 952
driftsleder Eiendom 902 80 502

Plan, bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 913 09 519
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Leder plan- og byggesak 913 07 620
Saksbehandler oppmåling 913 08 952

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kontrollutvalget 971 06 635
Ordfører 917 34 017

 

 

Hanne-Berit Brekken
Nestleder Eldrerådet 480 75 228
Leder Trafikksikkerhetsutvalget 915 68 305
Leder Eldrerådet 995 97 590
Leder Råd for mennesker med nedsatt funksjonevne 464 81 345
Varaordfører 411 20 618
Nestleder Hovedutvalg for kommuneutvikling 977 87 421
Leder Hovedutvalg for kommuneutvikling 913 34 721

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
klinisk sosionom 915 90 795
spesialsykepleier rus 905 22 736

( 50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV)

Psykolog

Sentralbord

Ansatte i avdelingen Sentralbord
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 74 00

Sentralbordet er åpent mandag til fredag:

15. april - 14. oktober klokka 08.00-15.15

15. oktober - 14. april klokka 08.00-15.45

 

 

Servicekontor

Ansatte i avdelingen Servicekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 74 00
Arkivleder 913 08 189
Saksbehandler/utvalgssekretær 917 59 327
Saksbehandler/ utvalgssekretær 913 09 063

 

 

Saksbehandler arkiv 913 08 652
Saksbehandler 913 05 854

Skolehelsetjenesten

Ansatte i avdelingen Skolehelsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for Aure barne- og ungdomsskole.
Kontaktperson for barneskolen.

Helsesykepleier 482 32 443

Helsestasjon og skolehelsetjeneste for Tustna barne- og ungdomsskole.
Jobber mandag, onsdag og torsdag.

Helsesykepleier 948 16 353

Steinhaugen barnehage

Ansatte i avdelingen Steinhaugen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
954 76 060
480 46 245
954 46 895
Assistent
Pedagogisk leder 954 76 060
Assistent
Assistent
Assistent 920 68 958
Assistent
Styrer 980 63 114
Pedagogisk leder 480 46 245
Barne- og ungdomsarbeider, kunstlærer i kulturskolen
Pedagogisk leder 480 46 245
Pedagogisk leder
Assistent

Stemshaug barnehage

Ansatte i avdelingen Stemshaug barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 23 794
477 03 485
Barne- og ungdomsarbeider 477 03 485
Pedagogisk barnepleier 477 03 485
Pedagogisk leder 477 03 485
Styrer 452 81 099
Fagarbeider 481 88 671
Pedagogisk leder 913 23 794

Strategisk ledergruppe

Ansatte i avdelingen Strategisk ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Enhetsleder utvikling og service 913 09 438
Økonomisjef 913 05 864
Enhetsleder omsorg 904 10 657
Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Kommunedirektør 905 48 495
Håvard Sagli
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Personalleder 917 23 337
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260

Sykehjem

Ansatte i avdelingen Sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakttelefon 482 99 468
Leder sykehjem 414 24 386
Kjøkkensjef Tustna 941 74 055

Hovedtillitsvalgt Delta

Avdelingssykepleier Aure sykehjem 913 69 297
fagarbeider kokk 477 03 485
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem
Kjøkkensjef Aure 912 40 521
Sekretær Aure sykehjem 913 10 253

Tannlegen i Aure

Ansatte i avdelingen Tannlegen i Aure
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 28 45 35

Tillitsvalgte og verneombud

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgte og verneombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent/ HTV 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Hovedverneombud

Lærer 911 60 482

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Kjøkkensjef Tustna 941 74 055

Hovedtillitsvalgt Delta

Hovedtillingsvalgt 900 54 173

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Tustna barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Tustna barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 47 826

Tustna barne- og ungdomsskole: 975282236

941 47 857
Fagarbeider
Lærer
Vikar
Undervisningsinspektør, Tustna barne- og ungdomsskole 958 70 251
Vikar
Rådgiver/Lærer, Tustna barne- og ungdomsskole
Assistent
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 977 38 300
Lærer
Vikar
Vikar
Assistent
Lærer
Sekretær/Fagarbeider 941 47 924
Lærer, IKT-ansvarlig 922 94 105
Lærer, kulturskolelærer
SFO-leder, assistent
Lærer
Lærer
Assistent/tolk
Lærer
Lærer
Renholder
Vikar
Renholder (Ute i permisjon)
Renholder
Assistent
Lærer, kulturskolelærer
Vaktmester 482 37 487
Vikar
Lærer
Fagarbeider
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer/Uteskole

Tustna legekontor

Ansatte i avdelingen Tustna legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 52 26 45

 

Legetime, resepter, korte henvendelser: 

Bestill på Helsenorge.

Fastlege 71 52 26 45

Vaktmestere

Ansatte i avdelingen Vaktmestere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester hjemmetjenesten 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Vaktmester/ elektriker 477 07 101
Vaktmester Aure 976 16 764
Vaktmester 917 27 992
Vaktmester Tustna 979 83 053
Vaktmester Aure 916 16 408
Vaktmester ABUS 917 74 966

Vei, vann, avløp og renovasjon

Ansatte i avdelingen Vei, vann, avløp og renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renovasjonsleverandør Aure 72 48 37 00

Alle henvendelser om renovasjon og avfall rettes til ReMidt

Fagansvarlig vann/avløp og forurensing 416 54 152
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289

Viltnemda

Ansatte i avdelingen Viltnemda
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ved påkjørsel vilt 02800

Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 913 05 864
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt 913 05 957
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352 911 60 482

ABUS mandag, onsdag og torsdag til kl 11.30.

Tlf: 91 16 04 82

Økonomiavdelinga tirsdag, fredag og torsdag etter kl 11.30.

Tlf: 91 34 73 52

Saksbehandler økonomi 913 05 688