Ansattoversikt


Kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Kontaktpersoner landbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Kontaktpersoner skogbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Kontaktpersoner viltforvaltning

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner viltforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Plan, bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889