Ansattoversikt


Aure Arena

Ansatte i avdelingen Aure Arena
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260

Kultur og næring

Ansatte i avdelingen Kultur og næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260

Strategisk ledergruppe

Ansatte i avdelingen Strategisk ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260