Ansattoversikt


Andre offentlige tjenester

Ansatte i avdelingen Andre offentlige tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
02800

Ved påkjørsel av vilt skal du ringe politivakta.

71 57 52 55

Fosnagata 13
6509 Kristiansund

Vakttelefon 71 64 84 00
483 80 862

Postadresse: Aure Frivilligsentral, Aurdalsvegen 21, 6690 Aure

464 24 400 452 92 001

91173078

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Lærer 911 60 482
pedagogisk leder 954 76 060
Vaktmester 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Enhetsleder Utvikling og service 470 24 510
Lærar 911 60 482
Adjunkt 941 47 924
Arealplanlegger 913 09 519
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 911 60 482
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 913 09 970
Fagansvarlig for habilitering 913 59 108
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Byggesaksbehandler 913 09 438
Lærer 911 60 482
Enhetsleder NAV 55 55 33 33

Bostøtte/Boligtilskudd/Startlån

Assistent
Adjunkt 941 47 924
Assistent SFO 481 88 671
Adjunkt/Rådgiver Tustna barne- og ungdomsskole 941 47 924
Adjunkt 941 47 924
Lærer 911 60 482
Avd.leder Aure legekontor 71 65 75 70
Pedagogisk leder 918 01 655
Byggesaksbehandler 913 08 321
Fysioterapeut Aure 416 64 060
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 454 73 848
Adjunkt 416 15 389
Fysioterapeut 415 55 052

Telefontid

Kun hverdager mellom klokka 0800-1400

913 11 787
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Lærer 911 60 482
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Lærer 911 60 482
Feier 971 26 011
Sanglærer 482 40 577
Sykepleier
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

assistent 911 60 482
Assistent 941 47 924
Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Folkehelsekoordinator og miljøterapeut 905 67 275
Adjunkt 911 60 482
Familieveileder 474 52 782
lærar 911 60 482
Assistent
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889
assistent
Pedagogisk leder 918 20 105
pedagogisk leder 979 83 433
Avdelingssykepleier Aure sykehjem 913 69 297
Avdelingssykepleier Aure sjukeheim 913 69 297
Adjunkt, IKT-ansvarlig 922 94 105
Adjunkt, kulturskolelærer 941 47 924
Vaktmester 479 08 672
Prosjektmedarbeider Skansen 941 56 013
Avdelingsingeniør renovasjon 416 54 152
Saksbehandler personal 913 05 956
Styrer Straumsvik barnehage 483 19 107
Helsesykepleier 948 16 353

Har skolehelsetjeneste på Straumsvik, Leira og Sør-Tustna skole

Saksbehandler lønn 913 05 887
Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Kontaktlærer 1. og 2. trinn 481 49 872
Pedagogisk leder 918 01 655
Musikklærer 994 60 522
Pedagogisk leder 918 20 105
Lærer 911 60 482
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Kontorkonsulent 913 12 294
Barnepleier 918 20 105
Lærer 912 49 037
Saksbehandler/ utvalgssekretær 913 08 652
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 970 71 655
Fagarbeider 911 60 482
Arkivleder 913 08 189
Fastlege 71 64 75 70
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Lærer 911 60 482
Fagansvarlig Dagsenteret
Assistent
Økonomisjef 913 05 864
Rådgiver landbruk og næring 913 07 620
Adjunkt 941 47 924
Lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagleder kommunalteknikk 913 09 371
Barnevernskonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 954 27 068
Ergoterapeut 954 46 895
Jordmor 900 17 766
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Leder Hjemmetjenesten 904 10 657
Lærer 911 60 482
Pedagogisk leder 954 46 895
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Musikklærer 957 94 586
Lærer 911 60 482
Førskolelærer 917 97 385
Lærer 915 21 410
Lærer 911 60 482
Vaktmester 902 54 819
Undervisningsinspektør ungdomsskole 979 76 114
Adjunkt 941 47 924
IKT ansvarlig skole 909 57 744
Fritidsassistent 979 60 738
Lærer 911 60 482
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt 913 05 957
Assistent
Fagarbeider 911 60 482
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352
assistent
Lærer 911 60 482
Lærar 911 60 482
Adjunkt 481 49 872
Lærer 911 60 482
Rådgiver kultur

Jobber tirsdag, onsdag og torsdag

Teamleder feier 952 31 019
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Assistent 918 20 105
Lærer 911 60 482
Konstituert styrer 980 63 114
913 13 934
Frisklivskoordinator 948 01 617
Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker: Tirsdag  mellom 14.00-15.00 Andre hverdager mellom 11.30-12.00 Oddetallsuker: Tirsdag mellom 14.00-15.00

Lærling 979 84 366
71 57 42 50

Aure kommune er tilknyttet Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NIBR)

Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Assistent skole/SFO 481 49 872
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 974 10 157
Barnevernleder 488 93 188
Kjøkkensjef Tustna 941 74 055
Vaktmester 976 16 764
Saksbehandler/ utvalgssekretær 913 09 063

 

 

lærling barne- og ungdomsarbeider 911 60 482
Aktivitør 483 80 862
Vaktmester 917 27 992
Sekretær Habilitering og demensomsorg
Fastlege 71 52 26 45
Fysioterapeut Tustna 913 10 659
Barnevernskonsulent 468 31 675
Adjunkt 941 47 924
Pedagogisk leder 480 46 245
Arenasjef 918 82 551
Lærer 911 60 482
Ansvarlig nettside/ utvalgssekretær 905 25 936
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Vikar 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Pedagogisk leder 477 03 485
Kulturskolerektor og musikklærer 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Assistent skole/SFO 469 24 745
Rådmann 905 48 495
Håvard Sagli
fagarbeider kokk 477 03 485
Assistent
Renholdsleder 415 96 448
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 482 21 743
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Rektor Nordlandet skole 977 38 300
941 56 013
Assistent 941 47 924
Saksbehandler NAV 55 55 33 33
Adjunkt, Kulturskolelærer 941 47 924
Lærer 912 49 037
Fastlege 71 64 75 70
Prosjektleder Skansen 941 56 013
Flyktningekonsulent 911 01 199
Styrer 452 81 099
Personalleder 917 23 337
Assistent
Assistent
assistent/reinhaldar
Enhetsleder Omsorg 481 36 293
lærar 911 60 482
Undervisningsinspektør Tustna barne- og ungdomsskole 976 86 694
Saksbehandler 913 05 854
Lærer 911 60 482
Lektor
Saksbehandler 913 16 250
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Saksbehandler oppmåling 913 08 952
Lærer 911 60 482
Saksbehandler økonomi 913 05 688
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Vaktmester 979 83 053
Undervisningsinspektør Aure barneskole 990 41 009
Rådgiver Oppvekst og integrering 934 00 879
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem
Assistent skole og SFO 481 49 872
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg
Fagarbeider 911 60 482
Kontorsjef/Assistent Tustna barne- og ungdomsskole
Lektor 941 47 924
Vernepleier med spes.ped-ansvar 954 46 895
Adjunkt 941 47 924
Pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester 916 16 408
Avdelingssykepleier Tustna 902 75 361
Inspektør voksenopplæring 912 49 037
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 913 10 278
461 99 104

På jobb mandag, tirsdag og torsdag. 

assistent 477 03 485
Kultur- og Næringssjef 979 67 260
Vei/drift og vedlikehold 416 05 702
IKT 979 60 739
Lærer 911 60 482
Adjunkt 941 47 924
Adjunkt 941 47 924
Styrer 900 47 074
Styrer Nordlandet barnehage 71 64 76 77
Fagarbeider 911 60 482
Pedagogisk medarbeider 979 84 366
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 480 75 071
Lærer 911 60 482
Prosjektmedarbeider Skansen 941 56 013
pedagogisk leder 979 84 366
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Lærer 911 60 482
Saksbehandler lønn 913 05 894
Assistent 911 60 482
Lærer 911 60 482
Pedagogisk leder
Kjøkkensjef Aure 912 40 521
Barnepleier 979 84 366
Driftsoperatør vei 957 74 828
Lærer 911 60 482
Vaktmester 917 74 966
Sekretær Aure sykehjem 913 10 253
Fagleder Eiendom 902 80 502
Danser, Operaen 922 90 769
pedagogisk leder 477 03 485
Psykiatrisk sykepleier 915 90 795
Adjunkt 941 47 924
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Sekretær 913 10 189

Aure Arena

Ansatte i avdelingen Aure Arena
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arenasjef 918 82 551
Kultur- og Næringssjef 979 67 260

Aure barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Aure barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Lærer 911 60 482
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Adjunkt 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 970 71 655
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 915 21 410
Lærer 911 60 482
Undervisningsinspektør ungdomsskole 979 76 114
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352
Lærer 911 60 482
Lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Vikar 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Assistent
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Undervisningsinspektør Aure barneskole 990 41 009
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Assistent 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482

Aure kulturskole

Ansatte i avdelingen Aure kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sanglærer 482 40 577
Adjunkt, kulturskolelærer 941 47 924
Musikklærer 994 60 522
Musikklærer 957 94 586
Kulturskolerektor og musikklærer 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Adjunkt, Kulturskolelærer 941 47 924
Assistent
Danser, Operaen 922 90 769

Aure legekontor

Ansatte i avdelingen Aure legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 75 70

Aurelegekontor.no

SMS hele døgnet til 2097

Telefontider:

15. april - 14. oktober: 08.30 – 12.00 og 13.00 - 14.45

15. oktober - 14. april: 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.15

Aure legekontor har personalmøter tirsdager i oddetallsuker klokken 08.00-  09-30.

 

71 64 75 70
Avd.leder Aure legekontor 71 65 75 70
Sykepleier
Fastlege 71 64 75 70
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Fastlege 71 64 75 70

Aure sentrumsbarnehage

Ansatte i avdelingen Aure sentrumsbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Assistent 918 01 655
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Barnepleier 918 20 105
Førskolelærer 917 97 385
Assistent 918 20 105
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Pedagogisk leder 917 97 385
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385

Barnehagestyrere

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 452 81 099
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Styrer Nordlandet barnehage 71 64 76 77

Barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Familieveileder 474 52 782
Barnevernskonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 954 27 068
Barnevernleder 488 93 188
Barnevernskonsulent 468 31 675

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 79 818
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Feiing

Ansatte i avdelingen Feiing
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 971 26 011
Teamleder feier 952 31 019

Frisklivssentralen

Ansatte i avdelingen Frisklivssentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator og miljøterapeut 905 67 275
Frisklivskoordinator 948 01 617

Fysioterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysioterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut Aure 416 64 060
Fysioterapeut 415 55 052

Telefontid

Kun hverdager mellom klokka 0800-1400

Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker: Tirsdag  mellom 14.00-15.00 Andre hverdager mellom 11.30-12.00 Oddetallsuker: Tirsdag mellom 14.00-15.00

Fysioterapeut Tustna 913 10 659

Habilitering og demensomsorg

Ansatte i avdelingen Habilitering og demensomsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 74 966
Fagansvarlig for habilitering 913 59 108
Vaktrom sør 476 75 934
Vaktrom nord 948 24 150
913 11 787
Fagansvarlig Dagsenteret
913 13 934
Sekretær Habilitering og demensomsorg
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 480 75 071

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut Aure 416 64 060
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Folkehelsekoordinator og miljøterapeut 905 67 275
Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Kontorkonsulent 913 12 294
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Barnevernleder 488 93 188
Fysioterapeut Tustna 913 10 659
Psykolog

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Familieveileder 474 52 782
Helsesykepleier 948 16 353

Har skolehelsetjeneste på Straumsvik, Leira og Sør-Tustna skole

Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Jordmor 900 17 766

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Leder Hjemmetjenesten 904 10 657
Fritidsassistent 979 60 738
Kreftsykepleier 990 86 632
Hanne Beate Mæle
Aktivitør 483 80 862
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 482 21 743
Avdelingssykepleier Tustna 902 75 361
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 913 10 278
Sekretær 913 10 189

IKT-avdeling

Ansatte i avdelingen IKT-avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT ansvarlig skole 909 57 744
IKT 979 60 739

Kontaktpersoner kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Saksbehandler oppmåling 913 08 952

Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Avdelingsingeniør renovasjon 416 54 152
Fagleder kommunalteknikk 913 09 371
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Renholdsleder 415 96 448
Fagleder Eiendom 902 80 502

Kontaktpersoner landbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Rådgiver landbruk og næring 913 07 620

Kontaktpersoner skogbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889

Kontaktpersoner skoler

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 454 73 848
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352
Rektor Nordlandet skole 977 38 300
Kontorsjef/Assistent Tustna barne- og ungdomsskole

Kontaktpersoner viltforvaltning

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner viltforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889

Kultur og Næring

Ansatte i avdelingen Kultur og Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 913 09 970
Rådgiver landbruk og næring 913 07 620
Rådgiver kultur

Jobber tirsdag, onsdag og torsdag

Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 974 10 157
Arenasjef 918 82 551
Kulturskolerektor og musikklærer 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Kultur- og Næringssjef 979 67 260

Lønn

Ansatte i avdelingen Lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler lønn 913 05 887
Saksbehandler lønn 913 05 894

NIBR - Brann- og redningtjenester

Ansatte i avdelingen NIBR - Brann- og redningtjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
110
71 57 42 50

Nordlandet barnehage

Ansatte i avdelingen Nordlandet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
979 84 366
979 83 433
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
pedagogisk leder 979 83 433
Styrer 900 47 074
Pedagogisk medarbeider 979 84 366
pedagogisk leder 979 84 366
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Barnepleier 979 84 366
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366

Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Hjemmetjenesten 904 10 657
Enhetsleder Omsorg 481 36 293
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 480 75 071

Oppvekst og integrering

Ansatte i avdelingen Oppvekst og integrering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Rådgiver Oppvekst og integrering 934 00 879

Oppvekst og integrering - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 974 10 157
Flyktningekonsulent 911 01 199

Oppvekst og integrering - Nordlandet skole

Ansatte i avdelingen Nordlandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent SFO 481 88 671
Adjunkt 416 15 389
Kontaktlærer 1. og 2. trinn 481 49 872
Adjunkt 481 49 872
Assistent skole/SFO 481 49 872
Rektor Nordlandet skole 977 38 300
Assistent skole og SFO 481 49 872

Oppvekst og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 912 49 037
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 974 10 157
Lærer 912 49 037
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Inspektør voksenopplæring 912 49 037

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler personal 913 05 956
Personalleder 917 23 337

Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Arealplanlegger 913 09 519
Byggesaksbehandler 913 09 438
Byggesaksbehandler 913 08 321
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889
Vaktmester 479 08 672
Avdelingsingeniør renovasjon 416 54 152
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300