Ansattoversikt


Andre offentlige tjenester

Ansatte i avdelingen Andre offentlige tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
483 80 862

Postadresse: Aure Frivilligsentral, Aurdalsvegen 21, 6690 Aure

70 11 87 00
464 24 400 452 92 001

91173078

55 55 33 33
71 57 52 55

Fosnagata 13
6509 Kristiansund

Vakttelefon 71 64 84 00

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 60 482
482 99 468
930 62 147
Assistent
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
pedagogisk leder 954 76 060
Vaktmester hjemmetjenesten 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118 941 79 818

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Lærer 941 47 924
Arealplanlegger 913 09 519
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 911 60 482
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 913 09 970
Fagansvarlig for habilitering 913 59 108
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Enhetsleder utvikling og service 913 09 438
Lærer og kulturskolelærer 911 60 482
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Enhetsleder NAV 55 55 33 33

Bostøtte/Boligtilskudd/Startlån

Assistent
Undervisningsinspektør, Tustna barne- og ungdomsskole 941 47 924
948 24 150
Assistent SFO
Rådgiver/Lærer, Tustna barne- og ungdomsskole 941 47 924
Lærer 911 60 482
Pedagogisk leder 918 01 655
Avdelingsleder Aure legekontor 71 64 75 70
Fysioterapeut Aure 416 64 060
Adjunkt
Fysioterapeut 415 55 052

Telefontid

Kun hverdager mellom klokka 0800-1400

913 11 787
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Lærer 911 60 482
Feier 971 26 011
Sykepleier
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Fagarbeider 911 60 482
Assistent 941 47 924
Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
Barnevernkonsulent 911 09 076
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Folkehelsekoordinator og miljøterapeut 905 67 275
Familieveileder 474 52 782
Lærer 911 60 482
Assistent
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889
assistent
Pedagogisk leder 918 20 105
pedagogisk leder 979 83 433
Helsesykepleier 482 32 443

Har skolehelsetjeneste for TBUS

Jobber i 60 % stilling

Familieveileder 900 31 645
Lærer, IKT-ansvarlig 922 94 105
Lærer, musikklærer i kulturskolen 941 47 924
Sekretær Solbakkan 941 56 013
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing 416 54 152
Assistent 918 01 655
Saksbehandler personal 913 05 956
Styrer Straumsvik barnehage 483 19 107
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Helsesykepleier 948 16 353
Saksbehandler lønn 913 05 887
Kontaktlærar 958 66 062
Pedagogisk leder 918 01 655
Musikklærer
Pedagogisk leder 918 20 105
Lærer 911 60 482
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
kulturskolelærer
Barnepleier 918 20 105
Flyktningkonsulent, Musikklærer i kulturskolen 912 49 037
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 970 71 655
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Arkivleder 913 08 189
Fastlege 71 64 75 70
Barnevernkonsulent 477 60 021
Lærer 911 60 482
Vaktmester/ elektriker 477 07 101
Barne- og ungdomsarbeider 477 03 485
Assistent
Økonomisjef 913 05 864
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Rådgiver plan og drift 913 09 371
Assistent 917 97 385
Ergoterapeut 954 46 895
Jordmor 900 17 766
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Enhetsleder omsorg 904 10 657
Lærer 911 60 482
Pedagogisk leder 917 97 385
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289
Lærer 911 60 482
Assistent 911 60 482
Leder plan- og byggesak 926 20 914
Førskolelærer 917 97 385
Lærer 915 21 410
Lærer 911 60 482
Assistent 954 46 895
Undervisningsinspektør ungdomsskole 979 76 114
Lærer 941 47 924
IKT ansvarlig skole 909 57 744
Fritidsassistent 979 60 738
Saksbehandler/møtesekretær 917 59 327
Lærer 911 60 482
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt 913 05 957
Assistent
Fagarbeider 911 60 482
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352

ABUS mandag, onsdag og torsdag til kl 11.30.

Økonomiavdelinga tirsdag, fredag og torsdag etter kl 11.30.

assistent
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer
Barne- og ungdomsarbeider skole/sfo 481 88 671

Kulturskolelærer

Kontaktlærar 477 46 931
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Teamleder feier 952 31 019
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Assistent 918 20 105
Lærer 911 60 482

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Styrer 980 63 114
Barnevernskonsulent 912 47 514
913 13 934
Frisklivskoordinator 948 01 617
Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker: Tirsdag  mellom 14.00-15.00 Andre hverdager mellom 11.30-12.00 Oddetallsuker: Tirsdag mellom 14.00-15.00

Lærer 911 60 482
Lærling 979 84 366
71 57 42 50

Aure kommune er tilknyttet Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NIBR)

Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Flyktningkonsulent 974 10 157
Barnevernleder 488 93 188
Kjøkkensjef Tustna 941 74 055

Hovedtillitsvalgt Delta

Vaktmester Aure 976 16 764
Saksbehandler/ utvalgssekretær 913 09 063

 

 

lærling barne- og ungdomsarbeider 911 60 482
Pedagogisk barnepleier 477 03 485
Aktivitør 483 80 862
Vaktmester 917 27 992
Sekretær Habilitering og demensomsorg
Fastlege 71 52 26 45
Fysioterapeut Tustna 913 10 659
Barnevernskonsulent 468 31 675
Lærer 941 47 924
Pedagogisk leder 480 46 245
Pedagogisk leder 480 46 245
Driftsleder Aure Arena 918 82 551
Avdelingssykepleier Aure sykehjem 913 69 297
Lærer 911 60 482
Nettredaktør/ utvalgssekretær 905 25 936
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Vikar 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Pedagogisk leder 477 03 485
Kulturskolerektor 482 40 169

Hovedsaklig mandag, onsdag og torsdag. Endringer kan forekomme.

Assistent skole/SFO 469 24 745
Rådmann 905 48 495
Håvard Sagli
fagarbeider kokk 477 03 485
Renholdsleder 415 96 448
Assistent 979 84 366
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Rektor Nordlandet skole 977 38 300
Konstituert avdelingssykepleier hjemmetjenesten Aure 482 21 743
Assistent 941 47 924
Saksbehandler NAV 55 55 33 33
Lærer, musikklærer kulturskolen 941 47 924
Lærer 912 49 037
Saksbehandler arkiv 913 08 652
Styrer 452 81 099
Personalleder 917 23 337
Assistent
Barne- og ungdomsarbeider, kunstlærer i kulturskolen
assistent/reinhaldar
Lærer 911 60 482
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 976 86 694
Saksbehandler 913 05 854
Lærer 911 60 482
Lektor
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Saksbehandler oppmåling 913 08 952
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Saksbehandler økonomi 913 05 688
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Vaktmester Tustna 979 83 053
Undervisningsinspektør Aure barneskole 990 41 009
Fagarbeider 911 60 482
Rådgiver Oppvekst og integrering 934 00 879
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem
Assistent skole og SFO
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 941 47 924
Lærer 941 47 924
Pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester Aure 916 16 408
Avdelingssykepleier Tustna 902 75 361
Rektor ved Aure voksenopplæring 912 49 037
Hovedtillingsvalgt 900 54 173

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Saksbehandler 461 99 104

Jobber mandag, tirsdag og torsdag. 

Lærer 911 60 482
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260
Lærer 911 60 482
Lærer 941 47 924
Lærer 941 47 924
Styrer 900 47 074
Fagarbeider 911 60 482
Pedagogisk medarbeider 979 84 366
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 480 75 071
Lærer 911 60 482
Rådgiver kultur og næring 977 03 246
pedagogisk leder 979 84 366
Lærer 911 60 482
Saksbehandler lønn 913 05 894
Assistent 911 60 482
Lærer 911 60 482
Adjunkt 918 45 881
Pedagogisk leder
Kjøkkensjef Aure 912 40 521
IKT-rådgiver 942 78 000
913 13 934
Barnepleier 979 84 366
Assistent, skole/SFO 481 88 671
Lærer 911 60 482
Vaktmester ABUS 917 74 966
Sekretær Aure sykehjem 913 10 253
driftsleder Eiendom 902 80 502
Danselærer
Pedagogisk leder 954 46 895
Pedagogisk leder 913 23 794
Flyktningkonsulent 469 07 897
Lærer 941 47 924
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Sekretær 913 10 189

Aure Arena

Ansatte i avdelingen Aure Arena
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder Aure Arena 918 82 551
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260

Aure barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Aure barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Aure barne- og ungdomsskole: 975283755

917 01 908
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
911 68 385
911 87 891
911 55 752
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer og kulturskolelærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 970 71 655
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Assistent 911 60 482
Lærer 915 21 410
Lærer 911 60 482
Undervisningsinspektør ungdomsskole 979 76 114
Fagarbeider 911 60 482
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352

ABUS mandag, onsdag og torsdag til kl 11.30.

Økonomiavdelinga tirsdag, fredag og torsdag etter kl 11.30.

Lærer 911 60 482
Lærer
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Vikar 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Undervisningsinspektør Aure barneskole 990 41 009
Fagarbeider 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Assistent 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482

Aure kulturskole

Ansatte i avdelingen Aure kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer, musikklærer i kulturskolen 941 47 924
Musikklærer
kulturskolelærer
Flyktningkonsulent, Musikklærer i kulturskolen 912 49 037
Barne- og ungdomsarbeider skole/sfo 481 88 671

Kulturskolelærer

Kulturskolerektor 482 40 169

Hovedsaklig mandag, onsdag og torsdag. Endringer kan forekomme.

Lærer, musikklærer kulturskolen 941 47 924
Barne- og ungdomsarbeider, kunstlærer i kulturskolen
Danselærer
kulturskolelærer

Aure legekontor

Ansatte i avdelingen Aure legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 75 70

 

Legetime, resepter, korte henvendelser: 

Bestill på Helsenorge.

Telefontider:

08.30 – 12.00 og 13.00 - 14.30. Aure legekontor har personalmøter tirsdager i oddetallsuker klokken 08.00-  09-30.

 

71 64 75 70
Avdelingsleder Aure legekontor 71 64 75 70
Sykepleier
Fastlege 71 64 75 70
Kommuneoverlege 71 64 75 70

Aure sentrumsbarnehage

Ansatte i avdelingen Aure sentrumsbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Assistent 918 01 655
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Barnepleier 918 20 105
Assistent 917 97 385
Pedagogisk leder 917 97 385
Førskolelærer 917 97 385
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385

Barnehagestyrere

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 980 63 114
Styrer 452 81 099
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Rådgiver Oppvekst og integrering 934 00 879
Styrer 900 47 074

Barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 911 09 076
Familieveileder 474 52 782
Barnevernkonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 912 47 514
Barnevernleder 488 93 188
Barnevernskonsulent 468 31 675

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 79 818
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118 941 79 818

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
110
71 57 42 50

Ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Feiing

Ansatte i avdelingen Feiing
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 971 26 011
Teamleder feier 952 31 019

Frisklivssentralen

Ansatte i avdelingen Frisklivssentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator og miljøterapeut 905 67 275
Frisklivskoordinator 948 01 617

Fysioterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysioterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut Aure 416 64 060
Fysioterapeut 415 55 052

Telefontid

Kun hverdager mellom klokka 0800-1400

Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker: Tirsdag  mellom 14.00-15.00 Andre hverdager mellom 11.30-12.00 Oddetallsuker: Tirsdag mellom 14.00-15.00

Fysioterapeut Tustna 913 10 659

Habilitering og demensomsorg

Ansatte i avdelingen Habilitering og demensomsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 74 966
Fagansvarlig for habilitering 913 59 108
Vaktrom sør 476 75 934
948 24 150
Vaktrom nord 948 24 150
913 11 787
Sekretær Solbakkan 941 56 013
913 13 934
Sekretær Habilitering og demensomsorg
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 480 75 071
913 13 934

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Barnevernleder 488 93 188

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Familieveileder 474 52 782
Helsesykepleier 482 32 443

Har skolehelsetjeneste for TBUS

Jobber i 60 % stilling

Familieveileder 900 31 645
Helsesykepleier 948 16 353
Jordmor 900 17 766

Hjelpemiddelsentralen

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddelsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester hjemmetjenesten 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fritidsassistent 979 60 738
Velferdsteknologi og IT Omsorg 907 49 144
Kreftsykepleier 990 86 632
Hanne Beate Mæle
Aktivitør 483 80 862
Konstituert avdelingssykepleier hjemmetjenesten Aure 482 21 743
Leder Hjemmetjenesten 904 15 915
Avdelingssykepleier Tustna 902 75 361
Sekretær 913 10 189

IKT-avdeling

Ansatte i avdelingen IKT-avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT ansvarlig skole 909 57 744
IKT-rådgiver 942 78 000

Kommunepsykolog

Ansatte i avdelingen Kommunepsykolog
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykolog

Kontaktpersoner kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Saksbehandler oppmåling 913 08 952

Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing 416 54 152
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289
Renholdsleder 415 96 448
driftsleder Eiendom 902 80 502

Kontaktpersoner landbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118 941 79 818

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Kontaktpersoner skogbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Kontaktpersoner skoler

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352

ABUS mandag, onsdag og torsdag til kl 11.30.

Økonomiavdelinga tirsdag, fredag og torsdag etter kl 11.30.

Rektor Nordlandet skole 977 38 300
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 976 86 694

Kontaktpersoner viltforvaltning

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner viltforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889

Kultur og næring

Ansatte i avdelingen Kultur og næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118 941 79 818

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 913 09 970
Driftsleder Aure Arena 918 82 551
Kulturskolerektor 482 40 169

Hovedsaklig mandag, onsdag og torsdag. Endringer kan forekomme.

Enhetsleder kultur og næring 979 67 260
Rådgiver kultur og næring 977 03 246

Lønn

Ansatte i avdelingen Lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler lønn 913 05 887
Saksbehandler lønn 913 05 894

Nordlandet barnehage

Ansatte i avdelingen Nordlandet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
979 84 366
979 83 433
pedagogisk leder 979 83 433
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Assistent 979 84 366
Styrer 900 47 074
pedagogisk leder 979 84 366
Barnepleier 979 84 366
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366

Oppvekst og integrering

Ansatte i avdelingen Oppvekst og integrering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Flyktningkonsulent 974 10 157
Rådgiver Oppvekst og integrering 934 00 879
Flyktningkonsulent 469 07 897

Oppvekst og integrering - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 974 10 157
Flyktningkonsulent 469 07 897

Oppvekst og integrering - Nordlandet skole

Ansatte i avdelingen Nordlandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Nordlandet skole: 997183770

Kontaktlærar 958 66 062
Barne- og ungdomsarbeider skole/sfo 481 88 671

Kulturskolelærer

Kontaktlærar 477 46 931
Assistent 979 84 366
Rektor Nordlandet skole 977 38 300
Adjunkt 918 45 881
Assistent, skole/SFO 481 88 671

Oppvekst og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent, Musikklærer i kulturskolen 912 49 037
Lærer 912 49 037
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Rektor ved Aure voksenopplæring 912 49 037