Ansattoversikt


Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
spesialsykepleier rus 905 22 736

( 50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV)