Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37 974 10 157

Kultur og Næring

Ansatte i avdelingen Kultur og Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37 974 10 157

Skole og integrering - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37 974 10 157

Skole og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37 974 10 157