Ansattoversikt


Kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167

Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167

Plan, bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167