Storting- og sametingsvalg 2017

 

Logo Storting- og sametingsvalg 2017 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 11. september 2017 er det Stortings- og sametingsvalg.

Tidligstemmegivning

De som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme. Ønsker du å stemme så tidlig, må du ta kontakt med den kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om når og hvor stemmegivning kan skje.


Ordinær forhåndsstemmegivning

Fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september gis det anledning til å forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen skjer på servicekontoret på Aure (hverdager 08.00-15.15) og biblioteket på Tustna (onsdager kl. 12.00-19.00 og fredager kl. 09.00-15.00).

Begge stemmesteder vil holde langåpent fram til kl. 21.00 fredag før valget (8. september 2017).

Dersom du vil forhåndsstemme, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Husk tilsendt valgkort og legitimasjon!


Forhåndsstemmegivning ved institusjoner og omsorgsboliger

Stemmeberettigede som bor på institusjon (Aure sykehjem / Tustna sykehjem / Solbakken bosenter) gis anledning til å forhåndsstemme på den enkelte institusjon.

Forhåndsstemmegivningen ved institusjonene vil foregå én dag i uke 36 (mellom 4. og 8. sept.)
Dato for dette blir kunngjort med oppslag på de aktuelle institusjoner.


Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme eller oppsøke valglokalet på valgdagen, kan søke om å få avgi forhåndsstemme hjemme. Ambulerende stemmemottak vil foregå i uke 36 (mellom 4. og 8. sept.). Frist for å melde ønske om å stemme ved ambulerende stemmemottaker er 01. september 2017.

 

Valgdagen 11. september

Stemmesteder og åpningstider på valgdagen 2017
KretsStemmelokaleÅpningstider
01 AureServicekontoret, Aure rådhus10.00-19.00
03 MjosundetVårtun12.00-17.00
05 FoldfjordBergtun12.00-17.00
06 LesundStrandtun12.00-17.00
07 SkardsøySkarsøya grendahus12.00-17.00
08 NordlandetNordlandet grendahus12.00-17.00
10 StemshaugStemshaug samfunnshus12.00-17.00
11 Sør-TustnaTustna idrettsbygg12.00-17.00
12 LeiraLeira skole10.00-19.00
13 Nord-TustnaBiblioteket, Tustna12.00-17.00


Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne registreringen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Du kan forhåndsstemmer i hvilken som helst kommune i landet (frist 8. september 2017). Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du likevel møte opp i valglokalet for å stemme. Husk legitimasjon.

Har du andre spørsmål om valgkortet, ta kontakt med servicekontoret.

 

Valg til Sametinget

Sametingsvalget avholdes samtidig med Stortingsvalget.

Alle som står oppført i Sametingets valgmanntall vil få tilsendt et blått valgkort og blå stemmeseddel fra Sametinget. Det er fint om du tar dette med deg når du avgir stemme. Stemmeseddel vil i tillegg være tilgjengelig på servicekontoret.

Da Aure kommune har færre enn 30 registrert i Sametingets valgmanntall, så må du forhåndsstemme. Det gis ikke anledning til å stemme på selve valgdagen, jf. Lov om Sametinget § 2-3.

Det er mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet.

Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer til valgstyret innen dagen etter valgdagen kl.17.00.

 


Utlegging av manntall 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Servicekontoret Aure
Coop Marked Vihals
Coop Marked Foldfjorden
Matkroken Kjørsvikbugen
Biblioteket på Gullstein

Bunnpris på Leira
Coop Marked Leira


Dersom det er feil i manntallet (for eksempel at du er registrert i feil stemmekrets), ta snarest kontakt med servicekontoret. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.


Postadresse

Aure valgstyre
v/leder Ingunn Golmen

Postboks 33
6689 Aure


Besøksadresse

Servicekontoret, Aure rådhus

Aurdalsvegen 9

6690 Aure


Telefon / e-post

71 64 74 00 / postmottak@aure.kommune.no

Les mer om valg

Fortløpende valginformasjon på Kommunal- og regionaldepartementets valgside

 

 

Publisert av Unni Rolseth. Sist endret 12.07.2017 10:10
Fant du det du lette etter?