Viktig melding

Søknadsfrist SFO 2018/2019

NB! Søknadsfristen på SFO-plass for skoleåret 2018/2019 må utsettes noen uker.

Dette skyldes omlegging av skoleskyssen som mest sannsynlig vil medføre annen organisering av skoledagen for Straumsvik skole og Aure barne- og ungdomsskole. Når dette er på plass tar vi sikte på å at alle kan søke om SFO-plass gjennom Visma Flyt skole.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om utvidet søknadsfrist og SFO-tilbudet for neste skoleår så snart dette er klart. Den utvidede søknadsfristen gjelder også for sommer-SFO.

Skole og utdanning