Voksenopplæring

Angelina Nordgård er for tiden konstituert rektor ved voksenopplæringen.
Tlf.: 71 64 76 37
E-post: angelina.nordgard@aure.kommune.no

 

Hvem kan delta i voksenopplæringen

  • Voksne innvandrere med rett til norskopplæring og kurs i norsk samfunnskunnskap
  • Voksne som søker grunnskoleopplæring
  • Voksne med rette til spesielt tilrettelagt voksenopplæring i forhold til grunnleggende ferdigheter

Hvordan søke

Du kan sende søknad elektronisk - online application;

Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Søknad om grunnskoleopplæring

 

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.
Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Søknadsskjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.


Vi kan bistå med:

Norskopplæring for voksne innvandrere. Tuition - Norwegian and sosial studies
 

Aure kommune gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap til innvandrere som har rett til slik opplæring. 

Innvandrere uten rett til gratis opplæring, må søke om plass og de må betale for undervisningen (prisliste SFO, voksenopplæring og barnehage (PDF, 91 kB)) og bøker. Denne undervisningen foregår i to grupper,- delt etter nivå.

 

 

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.
 

Grunnskoleopplæring for voksne

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud om slik opplæring.

Aure kommune tilbyr 2-årig grunnskole for voksne.
Det undervises i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

Tilbudet gis ved Aure voksenopplæring (den gml. videregående skolen i Aure).

 

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

 

Spesialundervisning for voksne

Voksne som har rett til slik opplæring vil få et særlig tilrettelagt tilbud mest mulig i tråd med tilrådingen fra sakkyndige instanser.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skjema klage

 

Tilbakemelding på tjenesten

Ansatte voksenopplæringen
Ansatte voksenopplæringen
NavnStillingTelefon
Thevik,Mari O.Rektor71 64 76 37
Nedresæter,Linelærer
Nordgård, AngelinaRektor (vikar)71 64 76 37
Lie, Reidarlærer
Hunnes, Per Christianlærer
Hennøen, Hans Christianlærer
Skiphamn, Elinlærer
Strand,Trudelogoped/spesialpedagog
Sist endret 06.01.2017 13:20
Fant du det du lette etter?