kontaktperson
Telefon :
71 64 74 70
E-post :
eva.berg@aure.kommune.no
Tittel :
Enhetsleder
Bunnhjørne

Skolefritidsordningen/SFO

Hvem kan få plass i SFO

Det er tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid og på skolenes fridager. Tilbudet gjelder for elever på 1.- 4. trinn og for elever med særskilte behov på 1.- 7. trinn.

Hvordan søke

Du kan søke via elektronisk skjema;

Søk om SFO-plass

Søk om plass sommer-SFO

 

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du skrive ut via skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du er kommet inn på selve skjemaet. Søknad sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for skoleåret 2017/2018  er 1. april 2017.

Søknadsfrist for sommer-SFO 2017 er 1. april 2017.

Priser

Priser 2017 (PDF, 91 kB)

Når er SFO åpent

SFO følger skoleruten og er stengt når skolen har ferie og fridager.

Åpningstider ved den enkelte skole

Leksehjelp

Les mer om leksehjelp


Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan klage via elektronisk skjema;

Skjema klage


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 03.04.2017 14:21
Fant du det du lette etter?