Innsyn i postliste og politiske møtedokumenter

Postkasse - Klikk for stort bilde

Innsyn gir deg tilgang til offentlig postjournal og saksdokumenter i forbindelse med politiske møter.

 

I Internett Explorer 11 kan det være problemer med å se postliste - løsning på dette ser du her (PDF, 393 kB)

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Informasjon om innsynsrett

Innsynsbegjæring

Postjournal

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i forskrift om offentlige arkiver av 11.12.1998 (arkivforskriften). Inngående post i kommunens sentrale post/saksbehandlingssystem fordeles til saksbehandlere som har ansvar for den videre oppfølging og behandling av saken, samt offentlighetsvurdering.

Postjournalen har 4 dagers forsinkelse fra journalføringsdato.

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til Aure kommune

  • All sakspost (også epost) til og fra kommunen er offentlig om den ikke er underlagt taushetsplikt
  • All sakspost kommer på postlisten, den er offentlig og tilgjengelig på internett
  • Alle inngående og utgående dokumenter kan leses direkte på nett via postlisten, om de ikke er unntatt offentlighet


Du kan derfor finne igjen brevet ditt omtalt, sitert fra eller til og med fullstendig gjengitt i avisen, nyhetene, på radio og TV. Vi oppfordrer lokalavisene til å kontakte avsender om de vil gjengi hele eller store deler av brev til oss fra privatpersoner, men de har ikke plikt til dette.

I postlisten kan du se på dokumenter sendt til eller fra kommunen, med mindre det er taushetsbelagte dokumenter. Dokumenter som ikke skal skjermes vil kunne leses på våre postlister i fulltekst.

Dette gjelder alle dokumenter som er journalført fra og med 15.08.2012, og som ikke er unntatt offentlighet.

E-post til Aure kommune

E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det overføres den til vårt journalsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til aktuelt tjenesteområde for besvaring/effektuering.

E-post er ingen trygg forsendelse så send derfor aldri sensitive opplysninger via e-post.

 

Slik finner du frem i postlisten

Når du kommer inn i postlisten får du en oversikt over siste registrerte dokumenter, velg 20 eller 50 pr. side. Ved å klikke på teksten til en registrering får du opp mer informasjon om dokumentet og et pdf-symbol som du kan klikke på for å få opp det aktuelle dokumentet i fulltekst. For dokumenter som er unntatt offentlighet vil det stå henvisning til hjemmel og at dokumentet er tilgangsbeskyttet.

Du kan søke fram dokument ved å benytte søkeord med * bak og søke via dato ved å klikke på linken under søkefeltet: "Flere valg". 
 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg virksomhet (offentlighetsloven), § 3.

Dersom du mener at det er feil at det aktuelle dokumentet er unntatt offentlighet og at mer eller all informasjon om dokumentet skulle vært tilgjengelig, vennligst ta kontakt med kommunen.
 

Saksdokumenter politiske møter 

For å søke opp politiske møtedokument kan du klikke på "Vis utvalg" (bak grønn søkeknapp) eller velg fane Utvalg øverst.

Der kan du også finne informasjon om hvem som er medlemmer i utvalgene, med kontaktinformasjon.

Publisert av Anne Moltubakk. Sist endret 21.09.2017 08:44
Fant du det du lette etter?