VALG 2017 - Tid og sted for forhåndsstemmegiving

Logo Storting- og sametingsvalg 2017 - Klikk for stort bilde

Fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september gis det anledning til å forhåndsstemme.

Forhåndsstemmingen skjer på følgende steder:

  • Servicekontoret på Aure: hverdager 08.00-15.15
  • Biblioteket på Tustna: onsdager kl. 12.00-19.00 og fredager kl. 09.00-15.00
     


Begge stemmesteder vil holde langåpent fram til kl. 21.00 fredag før valget (8. september 2017).
 

Dersom du vil forhåndsstemme, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Husk tilsendt valgkort og legitimasjon!

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner og omsorgsboliger

Stemmeberettigede som bor på institusjon (Aure sykehjem / Tustna sykehjem / Solbakken bosenter) gis anledning til å forhåndsstemme på den enkelte institusjon.

Forhåndsstemmegivningen ved institusjonene vil foregå én dag i uke 36 (mellom 4. og 8. sept.)
Dato for dette blir kunngjort med oppslag på de aktuelle institusjoner.

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme eller oppsøke valglokalet på valgdagen, kan søke om å få avgi forhåndsstemme hjemme. Ambulerende stemmemottak vil foregå i uke 36 (mellom 4. og 8. sept.). Frist for å melde ønske om å stemme ved ambulerende stemmemottaker er 01. september 2017.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne registreringen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Du kan forhåndsstemmer i hvilken som helst kommune i landet (frist 8. september 2017). Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du likevel møte opp i valglokalet for å stemme. Husk legitimasjon.

Har du andre spørsmål om valgkortet, ta kontakt med servicekontoret.

Publisert av Unni Rolseth. Sist endret 14.07.2017 08:51
Fant du det du lette etter?