Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

 

 

 

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021

Formannskapets forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 er lagt ut her på kommunens nettsider  og på servicekontoret fram til kommunestyrets behandling 20. desember 2017.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtok Aure kommunestyre i møte den 26.10.2017, sak 39/17, reguleringsplan for Ringholmen landside gnr.214 bnr.14.

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at kommuner som deltar i Sjøområdeplan Nordmøre vedtar å sende plana på andre gangs høring.

Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14

 

Vegnavn i Aure

I tråd med Hovedutvalg for kommuneutvikling sitt vedtak av 15.november 2017 er dokumentene lagt ut på servicekontoret på Aure og biblioteket på Gullstein, samt på her på hjemmesiden under Kunngjøringer og høringer.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Postadresse

Aure kommune

Postboks 33

6689 Aure