kontaktperson
Telefon :
71 64 74 73
E-post :
maria.fuglevaag@aure.kommune.no
Tittel :
Kulturskolerektor
Bunnhjørne

Kulturskole

Kulturskolens målsetting

Aure kulturskole skal medvirke til at alle barn og unge gis de beste muligheter til å utvikle sine musikalske og kreative evner og anlegg.

 

Hvem kan gå på kulturskolen?

Kulturskolen skal tilby et rikt tilbud til alle innbyggere i Aure kommune uavhengig av alder.

Målgruppe er primært elever i grunnskolen og videregående skole, men vi har også tilbud til barnehagebarn og voksne.

Kulturskolen teller i dag  115 elever og 170 elevplasser i skoleåret i tillegg kommer kursdeltakere.

Vi kan nå tilby 32 ulike undervisningstilbud ved Aure kulturskole innen musikk, dans, visuell kunst og drama.

De fleste fag følger skoleåret over ett år med to semestre. Noen fag varer bare i ett semester eller kortere.

Det er under 20 elever på venteliste, og vi håper å kunne tilby flere av disse et tilbud i løpet av høsten.

Kulturskoletilbud 2017-2018

For nærmere informasjon om klasser og timer på Nordheim og i Aure Arena, se vedlagte timeplaner under:

Timeplan Aure Arena høsten 2017 (PDF, 348 kB)

Timeplan Nordheim høsten 2017 (DOCX, 87 kB)

Timeplan Nordheim DANS høsten 2017 (PDF, 211 kB)

 

Hva koster det?

Semesteravgift i kulturskolen

Elever i kulturskolen betaler semesteravgift  for henholdsvis vår- og høstsemesteret. Til grunn for semesteravgiften for høstsemesteret  ligger vedtatt prisliste inneværende år.

For vårsemesteret betaler elever semesteravgift etter priser som gjelder pr. 1. januar i det aktuelle året.

Årsavgifter på elevavgifter, instrumentleie og materialutgifter:

Kulturskolen Tjeneste

Pris 2017

Årsavgift pr. disiplin i Aure kulturskole

2.800

Årsavgift instrumentleie

460

Årsavgift materialer Fantasi og skaperglede

300

· 50 % familierabatt gjelder både familiemedlemmer og deltakelse på flere disipliner.

· 50 % grupperabatt gjelder kun når timen er på 30 min (en undervisningstime)

· Rabattene kan ikke kombineres

Hvor foregår undervisningen?

Hovedvekten av undervisningen foregår på våre to avdelinger; Nordheim og Aure Arena

 

Søke plass?

Du kan søke plass i kulturskolen elektronisk ved å trykke på knappen under. Vi svarer på din henvendelse innen 10 dager.

Søk om plass i kulturskolen (Speedadmin)

 

Fristen for å søke var fredag 23. juni 2017.

Søknader som kommer etter etter 23. juni blir satt på ventelister som vil bli håndtert  i løpet av september.

Svar på generelt opptak ble gitt 7. juli 2017.

Bekreftelse på venteliste ble gitt 21. august og fortløpende etter det.

De fleste fag er fylt opp, men det finnes enda plass på dans og kunst

Nye kurstilbud vil komme i høst på media, tekstil, lafting og redskap
 

 

Timeplan

Vi har så langt som mulig prøvd å ta hensyn til alle ønsker og helhetlig timeplan ang. tidspunkt, for det nye skoleåret.

Det finnes ikke lenger egen buss fra Aure Arena til Nordheim. Bare ordinær rutebuss er tilgjengelig, og vi har endret timeplanen etter det.

Er det behov for info ut over det som finnes her og på Speedadmin send en mail til kulturskolerektor.

 

Årsplan

 

Høst 2017  


August:  Første arbeidsdag for lærerne: Mandag 21.august


September:  Første skoledag for elevene 4-7. september


Oktober:  TRADISJONELT HÅNDVERKSKURS


Høstferie:      Uke 41 (9. - 13.oktober)


November: Påmelding til UKM i slutten av november
                   Foreldremøte


Desember: Siste skoledag før jul: 4-7.desember
                   Juleforestillinger og utstillinger Uke 49-50

 

Vår 2018


Januar:  Første skoleuke etter jul: 8-11.januar


Februar:  10 Februar: UKM 2018 SMØLA –AURE Smølahallen
                DRØMMESTIPEND SØKNADSFRIST / OFFENTLIGGJØRING
                Vinterferie:    Uke 8 (19.- 23.februar)


Mars:    NATURFOTOKURS OG TRADISJONELT HÅNDVERKSKURS
                Påskeferie: mandag 26.mars – mandag 2.april


April:     NATURFOTOKURS OG TRADISJONELT HÅNDVERKSKURS
              FOTO WORKSHOP/ Nordic Light Festival of Photography 2018
              Foreldremøte


Mai:      Elevfrie dager: 1. mai, 10.mai, 11.mai, 17. mai, 21.mai
             Sommerforestillinger uke 18-19


Juni og juli:  Sommerferie

 

 

Lovhjemmel

Tjenesten er hjemlet i opplæringsloven paragraf 13-6 som pålegger alle kommuner å ha "eit musikk - og kulturskole tilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket eller kulturlivet ellers ".

 

Vedtekter

Vedtekter for Aure kulturskole (PDF, 509 kB)

 

Mer informasjon om Aure kulturskole

Publisert av Unni Rolseth. Ansvarlig Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi. Sist endret 16.11.2017 12:12
Fant du det du lette etter?