kontaktperson
Telefon :
71 64 74 73
E-post :
maria.fuglevaag@aure.kommune.no
Tittel :
Kulturskolerektor
Bunnhjørne

Kulturskole

Kulturskolens målsetting

Aure kulturskole skal medvirke til at alle barn og unge gis de beste muligheter til å utvikle sine musikalske og kreative evner og anlegg.

Hvem kan gå på kulturskolen?

Kulturskolen skal tilby et rikt tilbud til alle innbyggere i Aure kommune uavhengig av alder.

Målgruppe er primært elever i grunnskolen og videregående skole, men vi har også tilbud til barnehagebarn og voksne.

Kulturskolen teller i dag nærmere 150 elevplasser med en aldersgruppe fra 4 - 65+ år.

Vi kan nå tilby 32 ulike undervisningstilbud ved Aure kulturskole innen musikk, dans, visuell kunst og drama.

De fleste fag følger skoleåret over ett år med to semestre. Noen fag varer bare i ett semester eller kortere.

Kulturskoletilbud 2017-2018

Kommer!

 

Hva koster det?

Betalingssatser kulturskolen (PDF, 97 kB)

 

Hvor foregår undervisningen?

Hovedvekten av undervisningen foregår på våre to avdelinger; Nordheim og Aure Arena

 

Søke plass?

Du kan søke plass i kulturskolen elektronisk ved å trykke på knappen under.

 

Søk om plass i kulturskolen (Speedadmin)

 

Fristen for å søke er fredag 23. juni 2017.

Søknader som kommer etter etter 23. juni blir satt på ventelister som vil bli håndtert  i løpet av september.

Svar på generelt opptak vil bli gitt ca. 7. juli 2017.


Detaljer om klasser og timer vil komme ca. to uker før skolestart.

 

Timeplan

Vi skal prøve så langt som mulig prøvd og ta hensyn til ønsker ang. tidspunkt, for det nye skoleåret.

Er det behov for info ut over det som finnes her og på Speedadmin send en mail til kulturskolerektor.

 

Årsplan

Kommer!

 

Lovhjemmel

Tjenesten er hjemlet i opplæringsloven paragraf 13-6 som pålegger alle kommuner å ha "eit musikk - og kulturskole tilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket eller kulturlivet ellers ".

Vedtekter

Vedtekter for Aure kulturskole (PDF, 509 kB)

 

Mer informasjon om Aure kulturskole

Publisert av Unni Rolseth. Ansvarlig Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi. Sist endret 01.06.2017 13:05
Fant du det du lette etter?