Fysioterapitjenesten

Hvem kan motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.  Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

 

Kommunale fysioterapeuter

Aure kommune har kommunale fysioterapeuter i 1,5 årsverk:

Aure

Andrea Trunz er tilsatt som kommunefysioterapeut, med kontorsted Aure helsesenter (3. etg. på sykehjemmet).

Kontaktinformasjon

Tlf.: 71 64 75 53/mobil 416 64 060
E-post: andrea.rosemarie.trunz@aure.kommune.no
 

Tustna

Piotr Owczarz har halv stilling som kommunal fysioterapeut, men har i tillegg 50 % driftstilskudd fra kommunen. Han har kontor og behandlingslokale på Gullstein. Lokalet ligger i 1. etasje på Tustna sykehjem.

Kontaktinformasjon

Tlf.: 71 52 26 70/mobil: 913 10 659. Telefontid: kl. 08.15 - 09.30
E-post: piotr.owczarz@aure.kommune.no

 

Ansvarsområde

1,5 kommunalt årsverk brukes på barn 0-18 år (poliklinikk, samt helsefremmende/forebyggende arbeid i barnehage, skole og helsestasjon) samt eldre 67 år og oppover (poliklinikk, sykehjem, Solbakken, rehabilitering, hjemmebesøk ved behov osv.).

 

Fysioterapeuter med driftstilskudd

Kommunalt driftstilskudd på 100% deles mellom Ronny Neergaard med 50 % og Margaret David Ås med 50 %. I tillegg har som nevnt over har Piotr Owczarz 50 % driftstilskudd.

Fysioterapeutene med kommunale driftstilskudd har et poliklinisk tilbud til den voksne delen av befolkningen mellom 18 og 67 år.

 

Kontaktinformasjon

Ronny Neergaard
Tlf.: 481 89 936
E-post: ronny.neergaard@outlook.com

Informasjon om Neergaard Fysioterapi


Margaret David Ås
Tlf: 415 55 052
E-post: Margaret.aas@neasonline.noPris

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (men bare hvis fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen). Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform såfremt diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år.

 

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

 

Publisert av Anne Moltubakk. Ansvarlig Benedicte Nyborg. Sist endret 12.01.2017 10:57
Fant du det du lette etter?