kontaktperson
Telefon :
71 64 75 62
Mobil :
41073090
E-post :
may-britt.nordgard@aure.kommune.no
Tittel :
Barnevernleder
Bunnhjørne

Barnevern

Barneverntjenesten holder til på "Bankloftet" i Aure sentrum, og er underlagt enhet for helse og familie. Åpningstid: kl. 09.00 - 15.00.

Formålet med denne tjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak.

Melding til barnevernstjenesten

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding.
Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

 

Saksbehandling

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

 

Informasjon om

 

Regelverk

Ansatte Barnevernstjenesten
Ansatte Barnevernstjenesten
Navn/e-postTittelTelefon
Johannessen, Andersbarnevernskonsulent47760021
Johansen, Karibarnevernskonsulent, 50 % st.95427068
Nedresæter, Audsekretær71647560
Nordgård, May BrittBarnevernleder71647562/48893188
Kilvik, Kristinesaksbehandler71647563/46831675
Kart
Bankhuset, Aure
Publisert av Unni Rolseth. Sist endret 08.08.2017 14:31
Fant du det du lette etter?