Ordensregler

Aure Arena er en møteplass for alle og der alle skal trives, derfor trenger vi noen felles kjøreregler.

  1. Alle leietakere/brukere plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier, instrukser og ordensregler for Aure Arena.

  2. Aure Arena har mange grupper som kan være i aktivitet samtidig. Dette krever at alle tar hensyn til andre sin aktivitet og er fleksibel.

  3. Leietakere/brukere har ikke tilgang til arealet før leietiden starter. Kantine kan benyttes som samlingsplass dersom denne ikke er utleid. Det er kun tilgang til det arealet som er leid og kontraktfestet tid må overholdes.

  4. Ansvarlig leder/brukere plikter å se til at brukt areal er ryddet, og at utstyr er satt på plass etter bruk. Søppel skal i søppelbøttene. Ansvarlig voksenperson skal alltid være til stede under trening/aktivitet/arrangement.

  5. Ta vare på verdisaker, Aure Arena er ikke ansvarlig for bortkomne verdier/ tap av verdigjenstander.

  6. Leietaker/brukere er ansvarlig for å ha tilgjengelig nødvendig førstehjelpsutstyr for aktiviteten.

  7. Det er ikke tillatt med dyr, glassflasker eller levende lys inne i Aure Arena.
    Det er ikke tillatt å medbringe eller nyte alkohol i Aure Arena unntatt tilstelninger der arrangøren er gitt skjenkebevilgning.

  8. Leietakere/brukere plikter å melde fra til driftsleder om alle skader og mangler som oppdages eller forårsakes på tlf 71 64 74 60. Skader grunnet feilbruk/hærverk vil bli belastet leietaker/bruker.

Publisert av Lars Kjetil Torset. Ansvarlig Lars Kjetil Torset. Sist endret 06.11.2015 13:27
Fant du det du lette etter?