kontaktperson
Telefon :
55 55 33 33
E-post :
ingeborg.johnsrud.dyrnes@nav.no
Tittel :
Enhetsleder NAV
Bunnhjørne

NAV Aure

Kontaktinformasjon NAV Aure

Tlf: 55 55 33 33
e-post: nav.aure@nav.no
Postadresse: NAV Aure, Postboks 143, 6689 Aure

 

NAV trygd, NAV arbeid og sosialtjenesten i kommunen er samlet til én enhet - NAV Aure.
NAV Aure ble etablert og driftes av Staten og Aure kommune som likeverdige parter med basis i en samarbeids- og partnerskapsavtale.
Til sammen er det 7 ansatte i NAV Aure.
 

Åpningstid: kl.  09.00 - 14.30 alle dager unntatt tirsdag. Tirsdag er kontoret stengt for publikum.


NAV-kontoret gjør dette for å effektivisere en kjernetid i kontoret.
Vi oppfordrer alle som ønsker samtale med en veileder, om å bestille time.
For ordinær ekspedering er det ikke nødvendig å bestille time.
NAV-kontoret presiserer at om åpningstiden er til 14.30 er det ingen ting i veien for å gjøre avtaler ut over dette tidspunktet.

Tjenestetilbudet fra NAV Aure omfatter:

Råd og veiledning på

  • sosiale tjenester
  • arbeidsmarkedstjenester
  • trygdeytelser og pensjoner

Disse tjenestene omfatter:

Vi utfører veiledning på våre selvbetjeningsløsninger på www.nav.no

 

I tillegg kommer Husbankens tilskuddsformer som Boligtilskudd og Bostøtte.

Publisert av Anne Moltubakk. Ansvarlig Ingeborg Johnsrud Dyrnes. Sist endret 15.11.2016 13:35
Fant du det du lette etter?