Avfallsordning og kildesortering

"Veikanthenting" av rest-, papiravfall og plastemballasje hos den enkelte abonnent

  • På innsamlingsdagen skal dunkene / sekkene stå ved vei (ikke mer enn 5 m fra veikant) som inngår i kjøreruta, og være godt synlige fra innsamlingsbilen.
  • Dunkene skal vinterstid være frammåket.
  • Innsamling starter kl. 06.30.
  • Umerkede sekker (restavfall) blir satt igjen.

Tømmekalender (PDF, 3 MB)

Restavfall

Henteordning, dunk grått lokk. Typer produkt: matavfall, tilmusset plast, papir og sølvpapir, isopor, plastbelagt papir, drikkeglass, keramikk, krus, porselen, tekstiler (klær)
Ikke: Reint papir, glass-, plast- og metallemballasje, miljøfarlig avfall, matter/ryer, fiskegarn/nett og tauverk.

Papir og papp

Henteordning, dunk blått lokk. Typer produkt: reine og tørre pappesker, brevark, blad, aviser og drikkekartong
Ikke: Konvolutter, bøker, telefonkataloger og skittent/vått papir

Plastemballasje

Henteordning, blanke sekker. Typer produkt: Tomme plastposer/-sekker, flasker/kanner(uten kork) og plastfolier.
Ikke: Skitten plast(matrester, olje, kjemikalier) og plast som ikke er emballasje. info om henteordning plastemballasje

Bringeordning til sentralt plasserte returpunkter ved Foldfjord S-lag, Smibekkbygget (Aure sentrum), Vihals handel og COOP Leira.
 

Glassemballasje og metallemballasje

Bringeordning til sentralt plasserte returpunkter ved Foldfjorden S-lag, Mjosundet handel, COOP Vihals, Åkvik, Kjørsvikbugen (butikken), Smibekkbygget (Aure sentrum) og COOP Leira.

Typer produkt: Tomme syltetøyglass, vin- og rusbrusflasker og hermetikkbokser 

Farlig avfall

Miljø- og spesialavfall fra private. Typer produkt: sparelyspærer og lysstoffrør, bilbatterier, maling, lakk og løsemidler, kvikksølvtermometre, olje, lysarmaturer, isolerglassruter fra perioden 1965-1975.
Ikke: Tomme (ikke nødvendigvis rene, men tørre) malings-/lakkspann/-bokser.

Bringeordning til betjent mottak: Br. Bakk AS, Kjelklia og Miljøstasjon Tustna.

Mer informasjon om miljøfarlig avfall

 

Annet større avfall

som møbler, sykler, hageredskaper, hvite- og brunevarer, dører, vinduer.

Bringeordning til betjent mottak: Br. Bakk AS, Kjelklia og Miljøstasjon Tustna.

 

Publisert av Unni Rolseth. Ansvarlig Kåre Grønbech. Sist endret 20.03.2017 16:00
Fant du det du lette etter?