Velkommen til workshop Mediaproduksjon

Ungdomsklubben inviterer til en workshop i film og mediaproduksjon i forbindelse med åpningen av nytt mediarom. Workshopen vil gå over to dager, mandag 10. juni klokken 16.00 og onsdag 12. juni klokken 16.00, med oppmøte i Aure Arena.

På dag 1 vil vi bli kjent med utstyret som skal brukes og filme kulturskoleavslutningen på Auretorget. Dersom noen skal delta på avslutningen, men også vil være med på workshopen, er det fullt mulig.

På dag 2 vil vi redigere, ordne lyd og ferdigstille produksjonen.

Workshopen er åpen for ungdom fra 7. klasse til 18 år og er gratis å delta på. Det vil bli servert mat ved oppstart begge dager. Påmelding skjer via ukm.no. Fristen for å melde seg på er 7. juni. 

Mediarommet har blitt muliggjort takket være finansiering fra Ungdom og fritidsfond.

Her melder du deg på.