Velkommen til mobiliseringsmøte "Gården som ressurs"

Aure kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune inviterer alle gårdbrukere som ønsker å utvikle sitt bruk med en tilleggsnæring til mobiliseringsmøte. Møtet holdes i Eplehuset i Kjørsvikbugen (Hemnevegen 681), mandag 3. juni klokken 17.00.

Møte er åpent for alle som har en ide, eller allerede er i gang. Tilleggsnæring til gården kan være reiseliv, gårdsutsalg, trenæring, opplevelser, jaktutleie, gårdsmat og lignende. Velkommen til en inspirerende kveld med god mat. Påmelding innen 27. mai for å kunne beregne servering.

Påmelding her

Program:


Aure kommune

ved Ivar Torset, Kristoffer Kjørsvik, Trine Ulfsnes – Næringsfond, HoppID, Innovasjon Norge

Vindel

Vindel tilbyr en rekke tjenester for bedrifter, til både de som er nyoppstartet og til de som er etablert også inn mot landbruk.

Visit Nordvest

Synnøve Henden – Hva er Visit Nordvest? Hvordan nå turisten? Hvem er turisten? Hvordan synliggjøre seg.

Varmmat fra Rennsjøen

Monika Wessel og Tore Weum/Kyststreif

Monika og Tore flyttet tilbake til Aure med familien. Nå driver de siderproduksjon, jaktutleie, bolyst og reiseliv.

Monika forteller også om bedriftsnettverket Kyststreif.

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal

Kirsti Hjelme Connor er Rådgiver landbruk og bygdeutvikling og forteller om støtteapparatet.