Sjøområdeplana på 2. gangs høring

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at kommuner som deltar i Sjøområdeplan Nordmøre vedtar å sende plana på andre gangs høring.

Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14

Reviderte plandokumenter, saksbehandling og vurdering av merknadene fra første høringsrunde finnes direkte under Sjøområdeplan Nordmøre eller på hjemmesidene til Tingvoll kommune under Høring, prosjekt og planer.

I dokumentene som ligger ute til høring finner dere saksframlegg, plankart og øvrige plandokumenter. Plankart for de enkelte kommunen er enkelt å finne fram til.

 

Se flere kunngjøringer fra Aure kommune

Kontaktinformasjon

Bernt Olav Simonsen
Enhetsleder kultur, plan og næring
E-post
Telefon 71 64 74 46
Mobil 905 00 878

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Postadresse

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)