Rydding av Bekkholmen fiskerihavn på Tustna

Eiere av utstyr plassert utenfor egen tomt ved Bekkholmen fiskerihavn, må fjerne dette innen 1.juli 2024. 

Aure kommune setter nå i gang rydding av sine arealer ved Bekkholmen fiskerihavn. Dette innbærer at eiere av utstyr som står utenfor egen tomt, får melding om å fjerne dette innen 1.juli 2024. Etter dette, vil Aure kommune uten ytterligere varsel, fjerne alt som står igjen på kommunal grunn, inklusive molo og allmenningskai.