Nasjonal undersøkelse for pårørende

Organisasjonen Pårørendealliansen vil også i år gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for. Den tar 6-8 minutter å svare på. Undersøkelsen stenges 1.mars 2018.

Undersøkelsen finner du her

 

Organisasjonen stiller blant annet spørsmål om:

•       hva og hvor mye man gjør som pårørende

•       konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier

•       påvirkning på egen helse

•       ønske om forbedringer

•       hvor man finner informasjon eller råd

 

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende. Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet til Pårørendealliansen enda høyere både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! De håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen.

Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.

Helseminister Bent Høie lovet 13.november 2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag. Les uttalelsen til Bent Høie.

For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trenger Pårørendealliansen kunnskap om hvordan pårørende har det. 

 

Pårørendealliansen håper på positiv respons!