Møteplan 2. halvår 2017
Møteplan 2. halvår 2017
AUGUST
15.Formannskap
22.Ekstraordinært kommunestyre
SEPTEMBER
5.Hovedutvalg for helse og oppvekst
13.Hovedutvalg for kommuneutvikling
11.Formannskap - VALG 2017
12.Formannskap
OKTOBER
5.Formannskap
11.Hovedutvalg for kommuneutvikling
18.Hovedutvalg for helse og oppvekst
18.Formannskap
26.Kommunestyre
NOVEMBER
7.Formannskap
14.Formannskap (budsjett)
15.Hovedutvalg for kommuneutvikling
21.Hovedutvalg for helse og oppvekst
28.Kommunestyre
28.Formannskap (budsjett)
DESEMBER
6.Formannskap (budsjett)
7.Hovedutvalg for kommuneutvikling
12.Hovedutvalg for helse og oppvekst
20.Kommunestyre (budsjett)