Møteplan 1. halvår 2017
Møteplan 1. halvår 2017
JANUAR 
24.Formannskap
25.Hovedutvalg for kommuneutvikling
27.Hovedutvalg for helse og oppvekst (FAGDAG)
FEBRUAR
6.Formannskap
14.Hovedutvalg for helse og oppvekst
15.Hovedutvalg for kommuneutvikling
16.Kommunestyre
28.Formannskap
MARS
13.Formannskap
14.Hovedutvalg for helse og oppvekst
15.Hovedutvalg for kommuneutvikling
21.Kommunestyre
APRIL
4.Hovedutvalg for helse og oppvekst
4.Formannskap
5.Hovedutvalg for kommuneutvikling
25.Kommunestyre
MAI
2.Formannskap
10.Hovedutvalg for kommuneutvikling
15.Formannskap
16.Hovedutvalg for helse og oppvekst
23.Kommunestyre
JUNI
13.Hovedutvalg for helse og oppvekst
14.Hovedutvalg for kommuneutvikling
14.Formannskap
22.Kommunestyre