iRetur - Informasjon om tømmekalender 1. halvår 2018

 

 

Tømmekalenderen

for husholdningsavfall i Aure kommune blir sendt ut til alle husstander i kommunen som en del av bladet iRetur fra NIR (Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap).

I bladet som kommer i din postkasse 2 ganger i året (juni og november), finner du ellers nyheter, fakta, råd og praktiske tips om renovasjon, avfall og gjenvinning.

Hver kommune får sin egen utgave av iRetur der siste arket gjelder for den aktuelle kommunen. Innholdet i bladet er ellers det samme.

Det kan være greit å ta vare på kalenderen som enkelt rives av.

 

Informasjon til beboere på rute 1:

Vi ber beboere på rute 1 å merke seg at det blir tømming mandag 5.mars i tillegg til det som står i kalenderen. Vi nemner også at det for alle restruter er avvik fra  normalt tømmeintervall for restavfall i første halvdel av mars. Neste utgave av iRetur blir distribuert i uke 47.

 

Tømmekalender på nett:

Tømmekalenderen finnes også elektronisk og kan skrives ut.  

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Postadresse

Aure kommune

Postboks 33

6689 Aure