Hvem svarer på hva
Hvem svarer på hva
ArbeidsgiveravgiftKari Hagen71 64 74 23
ArkivSolfrid Hjelen71 64 74 02
ArealplanleggingDag Bjørn Aundal71 64 74 52
Aure ArenaLars Kjetil Torset71 64 74 60
AvløpKåre Grønbech71 64 74 47
Avløsertilskudd ved sykdomMarit Alsvik71 64 74 77
B
BarnehagerGunn Haugseth71 64 76 60
BarnevernssakerMay-Britt Nordgård71 64 75 62/48893188
BeredskapsplanleggingIvar Andreassen71 64 74 66
BibliotekMarit Alsvik71 64 74 74/71 52 26 55
BolignummerBjørg Fladseth71 64 74 50
Boligtomter, tildelingBernt W. Jacobsen71 64 74 48
BoligtilskuddAud Nedresæter71 64 75 60
BostøtteAud Nedresæter55 55 33 33
BrannvesenReidulf Myren97090715
BudsjettPeder Hønsvik71 64 74 20
BygdeutviklingsmidlerDag Erik Arnesen71 64 74 40
ByggesakerArild Bye71 64 74 43
Marit Berg71 64 74 49
D
DelingssakerEdvard Emblem Lund71 64 74 39
DemensomsorgKari Goa71 64 76 57
E
EiendommerIngvar Våg71 64 74 42
EiendomsskattSiv Linvåg71 64 74 33
F
ForeldreveiledningKirsti Fossgård71 64 75 80/47452782
Faktura - bet.fristerMarit Johanne Strand71 64 74 18
Siv Linvåg71 64 74 26
FeiingAndreas Venås90704615
FestekontrakterEgon Haugslett71 64 74 55
Liv Elin Stigsrud71 64 74 53
ForliksrådLensmannen i Aure71 64 40 00
FormannskapJakob Strand71 64 74 07
ForurensningBernt W. Jacobsen71 64 74 48
FriluftssakerEdvard Emblem Lund71 64 74 39
FritidsassistentordningenLene Sletta71 64 75 04/71 52 26 83
Funksjonshemmede - transporttjenesteSolveig Thordarson71 52 26 24
G
GjeldsrådgivningNAV55 55 33 33
Gårds- og bruksnr.Servicekontoret71 64 74 00
H
HabiliteringKari Goa71 64 76 57
HavnerBernt W. Jacobsen71 64 74 48
HjemmesideUnni Rolseth71 64 74 31
HelsevernBenedicte Nyborg71 64 75 05/71 52 26 22/96513113
Helsestasjon/helseopplysningHeidi Engdal Vean71 64 75 80/90052423
Eva Olin Hagen71 64 75 80
HjelpemiddelsentralenMagnar Aastrøm71 64 75 48 /95805197
HjemmehjelpLene Sletta71 64 75 04/71 52 26 83/90798984
HjemmesykepleieLene Sletta71 64 75 04/71 52 26 83/90798984
Hovedutvalg for helse og oppvekstUnni Rolseth71 64 74 31
Hovedutvalg for kommuneutviklingUnni Rolseth71 64 74 31
Husbanken - boligtilskuddAud Nedresæter71 64 74 00
Husbanken - startlånAud Nedresæter70 32 11 80
Husleie - kommunalBjørg Fladseth71 64 74 50
I
IdrettsanleggTove M. Monsø71 64 74 75
IKTMagne Torsetnes71 64 74 21
Frode Larsen71 64 74 24
InnkjøpsordningPeder Hønsvik71 64 74 20
J
JordbrukssakerDag Erik Arnesen71 64 74 40
K
Kart og oppmålingEgon Haugslett71 64 74 55
Liv Elin Stigsrud71 64 74 53
KloakkKåre Grønbech71 64 74 47
Kommunale avgifterKåre Grønbech71 64 74 47
Kommunale boligerIngvar Våg71 64 74 42/90280502
KommunehelsetjenestenJakob Romiijn71 64 75 74
KommuneplanDag Bjørn Aundal71 64 74 52
KommunestyretJakob Strand71 64 74 07
KonsesjonssakerDag Erik Arnesen71 64 74 40
Kulturskole Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi71 64 74 73
KulturtilskuddTove Monsø71 64 74 00
L
LandbrukssakerDag Erik Arnesen71 64 74 40
LanbruksvikarLandbruk Nordvest46 42 44 00/45 29 20 01/91 17 30 78
Legetjeneste i AureAure legekontor71 64 75 70
Legetjeneste TustnaTustna legekontor71 52 26 45
Legevakt Tustna og AureLegevaktsentralen116 117
LønnAnne M. Vaag71 64 74 25
Liv Rønning71 64 74 30
M
MatombringingLene Sletta71 64 75 04/71 52 26 83
Motorferdsel i utmark/vassdragEdvard Emblem Lund71 64 74 39
Miljørettet helsevernJakob Romijn71 64 75 70
MiljøvernsakerEdvard Emblem Lund71 64 74 39
N
Næringssaker/næringsfondBernt Olav Simonsen71 64 74 46
Tove Monsø71 64 74 53
O
OdelslovenDag Erik Arnesen71 64 74 40
OmsorgsboligLene Sletta71 64 75 04/71 52 26 83
OmsorgslønnLene Sletta71 64 75 04/ 71 52 26 83
P
ParkeringstillatelseSolveig Thordarson71 52 26 24
PersonalsakerJohn Kristian Lillehagen71 64 74 09
Helen Skogan71 64 74 35
Anne Margrete Vaag71 64 74 36
May Grønning71 64 74 26
Praktisk bistand/hj.hjelpLene Sletta71 64 75 04/ 71 52 26 83
Produksjonstilskuddd landbrukMarit Alsvik71 64 74 77
PsykiatriAnne L. Ertvåg71 64 75 02
Frøydis Einset71 64 75 02
Alice Ødegård71 52 26 82
R
RegnskapSiv Linvåg71 64 74 26
Marit Johanne Strand71 64 74 18
Karen Magerøy71 64 76 20
ReguleringsplanDag Bjørn Aundal71 64 74 52
RenovasjonKåre Grønbech71 64 74 47
RusmiddelomsorgNAV55 55 33 33
S
ServeringsbevillingMay Grønning71 64 75 03
SkattKari Hagen71 64 74 23
SkjenkebevillingMay Grønning71 64 75 03
Skjenkebevilling enkeltanledningMay Grønning71 64 75 03
SkogbrukEdvard Emblem Lund71 64 74 39
SkolesakerEva Berg71 64 74 70
SkolehelsetjenesteEva Olin Hagen71 64 75 82
Eva Olin Hagen71 64 75 80
SkolefritidsordningenEva Berg71 64 74 70
SlamtømmingKåre Grønbech71 64 74 47
SommerbuaGrete Ørsal71 64 74 00
SpillemidlerTove Monsø71 52 26 11
Støttekontakt barnAnne Lise Ertvåg71 64 75 80
Støttekontakt voksneLene Sletta71 64 75 04/71 52 26 83
SykehjemsplassEva Alsvik489 95 305
Sykehjemsplass TustnaOlga Svedova71 52 26 62
Sykehjemsplass AureAstrid Gjul Gjerde48999380
T
Tilskudd jordbrukDag Erik Arnesen71 64 74 40
Tinglysing/heftelserBjørg Fladseth71 64 74 50
TomtesalgBernt W. Jacobsen71 64 74 48
Transporttjenesten for funksjonshemmedeSolveig Thordarson71 52 26 24
TrygdeboligerLene Sletta71 64 75 04/71 52 26 83
TrygghetsalarmLene Sletta71 64 75 04/71 52 26 83
TuristinformasjonServicekontoret71 64 74 00
U
Ungdomsarbeid
Ungdomsrådet71 64 74 00
Utbedringslån/-tilskuddAud Nedresæter71 64 75 60
Utleie kommunale boligerBjørg Fladseth71 64 74 50
Utleie møteromServicekontoret71 64 74 00
UtslippstillatelseKåre Grønbech71 64 74 47
V
VaksineringEva Olin Hagen71 64 75 80
Vassverk, kommunaleBernt W. Jacobsen7164 74 48
Vassverk, privateKåre Grønbech71 64 74 47
VeierBernt W. Jacobsen71 64 74 48
ViltnemndaEdvard Emblem Lund71 64 74 39
VoksenopplæringEva Berg71 64 74 70