Hovedopptak i barnehage med søknadsfrist 1. mars

Har du behov for barnehageplass i barnehageåret 2024/2025 må du søke innen 1. mars. 

Alle barnehagene i Aure har felles og samordnet opptak, så du søker samme sted om du ønsker privat eller kommunal barnehage.

Barnehageåret starter 15.august. Søk innen 1. mars, selv om det er behov for oppstart senere i barnehageåret. Skriv ønsket oppstartsdato i søknaden.

De som allerede har plass, men ønsker endringer fra neste barnehageår søker også om dette.

Søk eller endre barnehageplass her

Mer informasjon om barnehagene her