Aure kommune søker etter kunstkonsulent i forbindelse med oppføring av monument over slagene ved Solskjel.

Søknadsfrist 14. juni 2024.

Det er ønskelig å etablere et minnesmerke over slagene på Solskjelsøya. Interessen for Solskjelsøya som historisk sted er stor. Målet er å skape en større bevissthet om Solskjelsøya som unikt sted i både nasjonal- og lokalhistorisk sammenheng. 

Foruten kunstkonsulenten vil det etableres et kunstutvalg som vil bestå av representanter fra kommune, politikere og brukere. 
Konsulenten skal lede kunstutvalget, ha ansvar for den kunstfaglige kvaliteten i prosjektet og skal sørge for at prosjektet gjennomføres etter gitte forutsetninger og føringer.

Det er avsatt budsjettmidler for prosjektet i 2024 og 2025. Dette inkluderer kostnader til prekvalifiseringer og konkurranser, honorar (inkl. mva.) til en kunstkonsulent og andre deltagere i kunstutvalg.
Finansiering av selve kunstverket / minnesmerket kommer inn under kunstkonsulentens ansvar og oppgaver. Slik som søknadsskriving, kontakt med næringsliv og andre tilstøtende oppgaver.

Film på Youtube fra tenkt plassering av Minnesmerke på Solskjelsøya.

Kunstkonsulentens ansvar og oppgaver er: 

 • den faglige og praktiske gjennomføring av kunstprosjektet.
 • et særlig ansvar for å bidra til god kommunikasjon med alle eiere og beboere på Solskjelsøya, andre involverte og for å sikre fremdrift i prosjektet.
 • administrative oppgavene i kunstutvalget som å skrive referat, innkalle til møter, og holde kunstutvalget orientert.
 • å utarbeide en kunstplan i samarbeid med kunstutvalget.
 • å administrere gjennomføringene av prekvalifiseringer og konkurranser.
 • å skaffe finansiering til prosjektet.
 • å ha løpende kontakt med og oppfølging av engasjerte kunstnere under prosessen.
 • å bistå kunstnerne i prosjektet og sørge for at kunstnerne leverer i henhold til kontrakt.
 • å holde kunstutvalget og kunstneren nødvendig informert om forhold som gjelder prosjektet.
 • å tilse at alle praktiske og tekniske oppgaver i kunstprosjektet defineres og løses.
 • å sørge for at det avholdes overtakelsesforretning innen gitte tidsfrister.
 • å følge opp eventuelle avvik eller forsinkelser.
 • Sørge for nødvendig kunnskap om historien til Solskjelsøya, stedet og kulturarv

 

Kvalifikasjoner: 

 •  relevant kunstfaglig kompetanse
 • erfaring med større kunstprosjekter
 • Ha prosjektledererfaring eller erfaring som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder
 • god erfaring med digitale arbeidsverktøy
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • erfaring fra samarbeid og erfaring i arbeid med kommuner og fylke
 • søker må kunne starte arbeidet etter tildeling av oppdrag

 

Personlige egenskaper: 

 • aktiv, engasjert og reflektert.
 • ryddig og god gjennomføringsevne
 • selvstendig, men også god på teamarbeid
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • løsningsorientert
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Kunstkonsulenten må kunne ha møter både digitalt og fysisk, og ha nødvendig programvare og utstyr for å utføre oppdraget. Møter vil i hovedsak være på Aure rådhus, samt digitale møter.

Honorar

Kunstfaglig prosjektleder mottar honorar etter KORO sine honorarsatser; kr. 776,- pr. time (sist justert i juli 2023).

Utbetaling etter tilsendt faktura (EHF); med vedlagt timeliste.

Kunstfaglig prosjektleder utfører en momspliktig tjeneste. Det er ikke mulig å få honorar utbetalt som lønn.

Fremdrift

 • konkurranse avgjort og betalt før 31.12.2025
 • Det er ønskelig at monumentet er montert innen sommeren 2027.
 • Ferdigstillelse av prosjektet september 2027.

 

Søknad

Søknadsfrist: 14. juni 2024

Søknaden bør inneholde en kort motivasjonstekst og lenke til hjemmeside med oppdatert CV eller vedlagt portofolio og cv. Vennligst oppgi referanser på tilsvarende oppdrag eller lignende. Det vil vektlegges positivt at søker er bosatt eller har sitt virke/organisasjonsnummer registrert i Møre og Romsdal, eller på annen måte ha en sterk relasjon til Møre og Romsdal fylke.

Søknaden sendes til: postmottak@aure.kommune.no, merket Søknad Minnesmerke Solskjel.

 

Spørsmål kan rettes til rådgiver for kultur og næring i Aure kommune, Trine Ulfsnes. E-post: trine.ulfsnes@aure.kommune.no