Adkomst og parkering ved Aure Arena under anleggsperiode til 26. februar

Det er igangsatt et anleggsprosjekt for å etablere en ny busslomme utenfor inngangen til Aure Arena. 

Arbeidet skal vare frem til 26. februar og den normale adkomsten til Aure Arena vil bli sperret i normal arbeidstid.

Det vil være ankomst via parkeringsplass vest for stadion (inngjerdet sluse mellom idrettshall og stadion) og fra barneskoleplassen.
Gående kan så tråkke ned trappa ved skoleadministrasjonen og inn hovedinngangen på Aure Arena.

Adkomst for rullestolbrukere og bevegelseshemmede

Rullestolbrukere/sterkt bevegelseshemmede skal slippes gjennom sperringen også i normal arbeidstid ved å kontakte entreprenør Br. Bakk.

Vi vil innenfor normale arbeidstider og ved arrangement forsøke å holde ytterdør ved bakscene og ytterdør tilbygg mot stadion åpen.

Vi ber dere som leietagere være ekstra oppmerksomme ovenfor bevegelseshemmede og hjelpe de inn og frem, samt informere besøkende på forhånd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som dere skal gjennomføre.

Parkering

Parkeringsmulighetene ved Aure Arena er sterkt redusert i anleggsperioden.

Vi anbefaler parkering nederst i Torpbakken ovenfor barneskolen, ved driftsbygning Aure Arena/bedehus og andre nærliggende områder.

Kontaktinformasjon

Lars Kjetil Torset
Driftsleder
E-post
Telefon 71 64 74 60
Mobil 71 64 74 60
Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Postadresse

Aure kommune

Postboks 33

6689 Aure